Μάριος Παπαδόπουλος Παιδοπνευμονολόγος Μάριος Μ. Παπαδόπουλος
 
 
Παιδίατρος
Παιδοαλλεργιολόγος Παιδοπνευμονολόγος

 
 


Ιατρείο (+30) 210-6712009
Κινητό  (+30) 697-3225150
Δημητρίου Βασιλείου 15
Νέο Ψυχικό

Οδηγίες για το αλλεργικό παιδί στο σχολείο

Οι αντιδράσεις στα πλαίσια τροφικής αλλεργίας είναι δυνητικά επικίνδυνες για τη ζωή του παιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο χρόνος για την αντιμετώπιση είναι πολύ περιορισμένος. Είναι απαραίτητο λοιπόν, τα άτομα που βρίσκονται μαζί με το παιδί, όπως οι δάσκαλοι και καθηγητές μαζί με τους οποίους βρίσκεται το 1/3 της ημέρας του να είναι εκπαιδευμένοι κατάλληλα ώστε να παρέμβουν όπου και όποτε χρειαστεί.

Υποχρεώσεις της οικογένειας

Ενημέρωση του σχολείου για τις αλλεργίες του παιδιού
Κατάρτιση με τους δασκάλους και το παιδί (εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του) πλάνου αντιμετώπισης επείγουσας κατάστασης
Ιατρικό ενημερωτικό και συνταγή με τα απαιτούμενα φάρμακα
Προμήθεια του σχολείου με τα απαιτούμενα φάρμακα και αντικατάσταση αυτών είτε για χρησιμοποιήθηκαν είτε γιατί έληξαν

Εκπαίδευση των δασκάλων και λοιπού προσωπικού για:
αναγνώριση μιας αλλεργικής αντίδρασης
απαιτούμενες ενέργειες και τη σωστή χρήση των φαρμάκων βάσει του πλάνου επειγουσας αντιμετώπισης

Εκπαίδευση του παιδιού για:
ασφαλείς και μη τροφές
στρατηγικές αποφυγής – ενημέρωσης από τις ετικέτες των συσκευασμένων τροφών
αναγνώριση μιας αλλεργικής αντίδρασης
αντιμετώπιση της αντίδρασης εφόσον η ηλικία του παιδιού το επιτρέπει

Ενημέρωση για τα τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης
(166, παιδοαλλεργιολόγου, οικογένειας)

Υποχρεώσεις του σχολείου

Ενημέρωση και εκπαίδευση μιας συγκεκριμένης ομάδας του προσωπικού για την αναγνώριση και αντιμετώπιση μιας αλλεργικής αντίδρασης

Οργάνωση φαρμακείου επειγόντων σε ασφαλές αλλά εύκολα και γρήγορα προσβάσιμο μέρος για το προσωπικό του σχολείου

Ανάρτηση σε εύκολα προσβάσιμο μέρος του πλάνου ανατιμετώπισης με τη φωτογραφία του παιδιού και τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δοκιμαστική εφαρμογή του πλάνου επείγουσας αντιμετώπισης ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα του προσωπικού όταν και εάν χρειαστεί

Επικοινωνία για οδηγίες και συμβουλές με τον υπευθυνο ιατρό

Φροντίδα για την εξασφάλιση της συμμετοχής του αλλεργικού παιδιού σε όλες τις σχολικές και αθλητικές δραστηριότητες

Οργάνωση του εβδομαδιαίου menou σίτισης (εφόσον το παιδί σιτίζεται στο σχολείο) για την αποφυγή χρήσης υλικών και τροφών που θα προκαλούσαν μία αλλεργική αντίδραση

Απαγόρευση γευμάτων κατά τη διάρκεια μετακινήσεων με το σχολικό λεωφορείο

Υποχρεώσεις του παιδιού

Αυστηρή αποφυγή κατανάλωσης τροφών που περιέχουν άγνωστα υλικά

Αποφυγή κατανάλωσης τροφών από άλλα παιδιά

Ενεργή συμμετοχή στην αντιμετώπιση μιας αντίδρασης

Ανάγνωριση των συμπτωμάτων και άμεση ενημέρωση ενήλικα για την κατά λάθος κατανάλωση ύποπτης τροφής ακόμα και απουσία συμπτωμάτων αλλεργικής αντίδρασης.